سمینارهای پژوهشی زنبورعسل از سال 1372 توسط مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور برگزار گردیده است که پس از تاسیس انجمن علمی زنبورعسل ایران در سال 1384 و با توجه به وظایف انجمن­های علمی در برگزاری سمینارهای پژوهشی و تخصصی، انجمن علمی زنبورعسل ایران از سال 1386 تا کنون 4 سمینار زنبورعسل که سه سمینار ملی در سال ­های 1386،1389و1392 ویک سمینار ملی و بین ­المللی در سال­ 1395 با همکاری مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشوربرگزار کرده است. لذا با توجه به برگزاری سه سالانه سمینار، بدینوسیله به اطلاع می­رساند دومین کنگره بین­المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران مورخ 2و3 بهمن­ماه سال 1398 با همکاری انجمن علمی زنبورعسل ایران و مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور برگزار می­شود