جهت ارسال مقاله به سامانه پس از عضویت در سامانه به قسمت ارسال و پیگیری مقالات مراجعه کنید.

خلاصه  مبسوط مقالات فارسی و انگلیسی حداقل 250 کلمه و حداکثر 450 کلمه تهیه شود.

خصوصیات مقاله باید به شرح زیر باشد:

1-     متن فارسی مقاله با قلم B Nazanin 12، تیترهای متن با فونت B Nazanin 12 Bold ، متن لاتین با قلم 11 Times New Roman و همچنین فاصله بین خطوط 1 سانتی‌متر باشد.

2-     در مورد نامگذاری علمی گونه های گیاهی یا جانوری باید حرف اول اسم جنس بزرگ و حرف اول اسم گونه با حرف کوچک و به خط ایتالیک تایپ شود.

3-     تصاویر، جداول و نمودارها باید دارای عناوین گویا بوده بطوریکه حاکی از مندرجات و محتوای آنها باشد. عناوین جداول در بالا و عناوین عکسها و نمودارها در زیر آن نوشته شود. کلیه اعداد، واحدها و مقایسه ها در جداول و نمودارها باید به فارسی نوشته شده باشند (اگر چنانچه عکس یا جداولی از منبعی گرفته شده باشد ذکر منبع الزامی است) و ارسال نسخه اصلی عکسها و نمودارها ضروری می باشد.

4-     متن مقاله با نرم افزار 2007 Word  تهیه و ارسال گردد.

5-     مقالاتی که دارای بیش از یک نگارنده باشند از سوی همایش به منزله موافقت کلیه نگارندگان برای چاپ تلفی خواهد شد.

6-      مقالاتی که برای همایش ها یا مجلات علمی ارسال شده باشد، پذیرفته نمی‌شود.

7-     مسئولیت علمی و اخلاقی مقاله بر عهده نگارنده(ها)ی آن می‌باشد.

 

بخشهای ضروری هر مقاله:

عنوان فارسی مقاله با قلم B Nazanin 14 و کلمات لاتینِ عنوان با قلم 12  Times New Roman Bold.

عنوان مقاله باید مختصر و بیانگر محتوای مقاله باشد.

اسامی نگارندگان با قلم B Nazanin 12 

آدرس ایمیل نگارنده مسئول مقاله با قلم معمولی 11 Times New Roman

آدرس نگارندگان با فونت نازنین معمولی 12

چکیده ی فارسی:  خلاصه ای شامل اهداف اصلی، روش کلی تحقیق و نتایج در حداکثر 400 کلمه

واژگان کلیدی: بین سه تا 5 کلمه کلیدی از مطالب محوری مقاله

مقدمه: شرح مختصری درباره موضوع، پیشینه آن، اهمیت و هدف انجام تحقیق.

مواد و روش کار (تحقیق):

نتایج و بحث:

فهرست منابع: تمام منابعی که در متن آورده شده در فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا نام‌های نگارندگان قرار می‌گیرند.

روش منبع نویسی نشریه، طبق روش هاروارد بوده و نگارش آن بشرح زیر است:

محمد بابایی1، ، ماشاءا... جمشیدی2، عین­اله سیفی3 و حامدرضائی1

  1. 1.  استان البرز- کرج - مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور- بخش تحقیقات زنبورعسل
  2. 2.     استان البرز- کرج - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی گروه علوم دامی
  3. 3.     استان تهران تهران معاونت امور تولیدات دامی دفتر بهبود و پرورش طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم دفتر زنبورعسل

M. Babaei1, , M. jamshidi2, E. Saifi3 & H. Rezaee1

1.Department of honey bee, Animal Sciences Research Institute of Iran, Karaj, Iran

2.Agronomy and Animal science college, Department of Animal Science, Karaj, Alborz, Iran

3. Department of Animal Production, Office improvement and poultry, bees and silkworm, Office Bee, Tehran Iran

mdbabaei@gmai